Naslovnica Hrvatski English Deutsch
O nama               Proizvodi               Opremanja               Vinoteke               Sajmovi               Kontakt

Briketi

Uvođenjem stroja za briketiranje pokrenuli smo proizvodnju briketa koji služe za loženje peći u domaćinstvu i industriji. Hrastico briketi su potpuno ekološki proizvod sačinjen od otpada prirodnih materijala koji nastaju pri obradi drva. Biootpad (piljevina, blanjevina i drvno brašno) se u automatskoj hidrauličnoj preši komprimira te bez upotrebe ljepila, pretvara u briket.

Ovom investicijom počela je prva faza projekta „iskorištenje biootpada i proizvodnja toplinske energije„ koji je Tehnohit-hr nominirao na ovogodišnjem natječaju Ministarstva gospodarstva „Projekt Gazela„ i dobio određeni postotak poticajnih sredstava za realizaciju relativno velike investicije. Prijavu na navedeni projekt mogli su izvršiti samo proizvodni poslovni subjekti koji u zadnje tri godine imaju udio izvoza veći od 25% te koji imaju ukupni rast veći od 30% u istom periodu.
DRVNI ELEMENTI PILJEVINA
EKO BRIKETI UPAKIRANI BRIKETI